0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego FlowPro.com.pl prowadzonego przez JUMEKS COMPANY GRZEGORZ SIKORA, z siedzibą w ul. Stefana Batorego 18/108, 02-591  Warszawa Nip: 5521737906, REGON: 528226971 (dalej zwany „Administratorem”).

1. Dane osobowe
1.1. Administrator zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników sklepu internetowego i do zachowania poufności ich danych osobowych.

1.2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

1.3. Dane osobowe użytkowników mogą być zbierane w następujących celach:

– realizacja zamówień i dostawa produktów,

– obsługa zapytań i skarg,

– marketing i promocje, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę,

– prowadzenie statystyk i analiz w celach doskonalenia usług.

2. Rodzaje danych
2.1. Administrator może gromadzić następujące dane osobowe użytkowników:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– adres dostawy,

– numer telefonu,

– dane logowania (login, hasło).

2.2. Administrator nie zbiera ani nie przetwarza danych szczególnie chronionych, takich jak dane związane z rasą, religią, orientacją seksualną czy przekonaniami politycznymi.

3. Cel przetwarzania danych
3.1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu:

– realizacji umów sprzedaży i dostawy produktów,

– udzielenia odpowiedzi na zapytania i skargi,

– dostarczenia informacji marketingowych i promocyjnych (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę),

– prowadzenia analiz i statystyk w celu doskonalenia usług.

4. Prawa użytkowników
4.1. Każdy użytkownik ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych,

– usunięcia swoich danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

– przenoszenia swoich danych osobowych.

4.2. Użytkownik może skorzystać z powyższych praw, składając odpowiednią prośbę na adres e-mail: ——
5. Ochrona danych osobowych
5.1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Zmiany w Polityce Prywatności
6.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie sklepu internetowego.

7. Kontakt
7.1. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ———
8. Realizacja Zamówień przy Współpracy z Zewnętrznymi Partnerami
8.1. Sklep internetowy FlowPro.com.pl może korzystać z usług zewnętrznych dostawców lub współpracowników w celu realizacji zamówień i dostarczenia produktów. W ramach tej współpracy, niektóre dane osobowe użytkowników, takie jak imię, nazwisko, adres dostawy, mogą być przekazywane partnerom w celu dostarczenia zamówionych produktów.

8.2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników w procesie realizacji zamówień przy współpracy z zewnętrznymi partnerami.

8.3. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących współpracy z zewnętrznymi partnerami lub rozważyć inne kwestie związane z ochroną danych osobowych, użytkownicy mogą skontaktować się z nami pod adresem e-mail: ——

Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2024

Wróć na górę

Przedsprzedażowe zniżki już dostępne! Sprawdź poniżej!😍

X